VETROTURBINE   -   SOLARNIPANELI

V E T R O T U R B I N E

Vetro turbine, poznatije kao vetrenjače koriste se već 1000 godina. Za njih je karakteristično da pretvaraju energiju kretanja vetra u energiju obrtnog kretanja, pa je neposredni ishod njihove funkcije vratilo koje se obrće i koje može pokretati neki radni uređaj. Koeficijent korisnog dejstva ovih mašina (količnik energije proizvedene na obrtnom vratilu i energije koju vetar utroši na obrtanje) ne može preći Betzovu teorijsku granicu 59,3% (benzinski motor ima oko 35%). Prema uzajamnom položaju obrtne ose rotora i pravca vetra koji ga pokreće, vetro turbine se dele na aksijalne (osa rotora paralelna sa podlogom) i radijalne (osa rotora je upravna na podlogu).

Aksijalne vetroturbine:

Prva trokrilna aksijalna vetro turbina namenjena pokretanju elektrogeneratora, konstruisana je sredinom prošlog veka u Danskoj, a na osnovu nje je razvijena većina savremenih vetro turbina. Vremenom su usavršeni aerodinamični profil krila, tehnologija materijala rotora i prenosnih mehanizama, tako da je visok koeficijent iskorišćenja snaga vetra daje primenu za projektovanje snage u opsegu od nekoliko desetina kilovata do nekoliko megavata.

Radijalne vetroturbine:

Nasuprot aksijalnim, radijalne turbine nemaju potrebu da poziciju rotora prilagođavaju promeni smera vetra, dok su aksijalne vetro turbine blizu dostizanja tehničkog maksimuma svojih mogućnosti za radijalne se to ne može reći. Poslednjih godina se uočava sve veće interesovanje stručnjaka za nedovoljno istražene mogućnosti radijalnih vetro turbina.

Karakteristike

Naša kompanija je odabrala na raspolaganju kupcima obe vrste turbina i one u proseku pri brzini vetra od 8 m/s generiše u proseku oko 15.000 kilovata godišnje. Minimalna brzina vetra za pokretanje turbine je 2 m/s do 3 m/s što je negde oko 7 km/h (neprimetno strujanje vazduha). Ti rezultati su dobijeni na 10 metara visine, što su prosečne visine kuća u nizu. Ono što vetro-generator može da generiše zavisi od količine vetra, gde se ista postavi i na kojoj visini će biti instalirana. Ova turbina je praktično nečujna i nestvara više od 50 decibila buke. Poređenja radi vrednost od 50 decibila je zvuk kiše ili zvuka u šumi. Vetro turbina se okreće svojim oblikom-konstrukcijom u smeru kretanja vetra.

Instalacija

Mesto postavljava vetro turbine, je stub, ili krov kuće. Takođe je moguća kombinacija sa solarnim panelima, tako da je stvaranje električne energije uvek u kontinitetu-procesu tj. stalno. Invertor i kontroler su elektronski uređaji koji vrši distribuciju električne energije. Oni određuju da li će struja ići direktno sa vetro-generatora ka potrošaču ili akumulatorskoj bateriji, tj. ako nema vetra sa baterija na potrošače .

Isplativost

Pored vetro turbine se dobija invertor, kontroler i stub. Kada nema vetra napunjene baterije mogu davati električnu energiju još dva do tri dana. Kada se uzme u obzir da prosečno domaćinstvo troši oko 5000 kWh godišnje, gruba kalkulacija p rem a dan ašnjim cen am a električne energije daje da je investicija u ove turbine isplativa na period od oko 4 godina.Tako da po isteku pomenutog perioda imate besplatnu električnu energije

Vetro turbina WT 2

Osnovne karakteristike

Turbina Radijalna

Snaga turbine 5kW

Visina krila 5.2 m

Širina krila 3.2 m

Radna površina 16.6 m 2

Materijal krila fiberglas

 

Operativne mogućnosti

Brzina vetra za pokretanje turbine 3.5 m/s

Maksimalna snaga turbine je za vetar brzine 14 m/s

Maksimalna brzina vetra koju turbina može da

izdrži 50 m/s

Buka turbine za brzinu vetra od 5m/s je 38 dB

Napon na generatoru

Off-Grid 270 Vdc

Grid-Tie 530 Vdc

Invertor i kontroler ispunjavaju uslove za sve

lokacije i propise

Masa delova

Krila 70 kg

Generator i osovina 386.5 kg

Osovina za povezivanje 26.7 kg

Turbina 756 kg

Ukupna masa (4 kutije) 1263 kg

 

Garancija

Standardna garancijaje 5 godina

Produžena garancija je 10 godina i nju daje BOIZOP

 

Vetro turbina WT 1

Osnovne karakteristike

Turbina Radijalna

Snaga turbine 3kW

Visina krila 3.2 m

Širina krila 1.8 m

Radna površina 5.76 m2

Težina 300 kg

Materijal krila fiberglas

 

Operativne mogućnosti

Godišnja enrgija za brzinu vetra od 5.5m/s 770 kWh

Brzina vetra za pokretanje turbine 3.5 m/s

Maksimalna snaga turbine je za vetar brzine 14 m/s

Maksimalna brzina vetra koju turbina može da

izdrži 50 m/s

Buka turbine za brzinu vetra od 5m/s je 41 dBA

Temperaturni opseg za rad turbine -25 C to 40 C

Invertor i kontroler ispunjavaju uslove za sve

lokacije i propise

Sistem pogona direktan pogon

Snaga generatora 1.0 kW

Napon na generatoru

Off-Grid 270 Vdc equivalent

Grid-Tie 530 Vdc equivalent

Temperaturni opseg za rad turbine -25 C to 40 C

Invertor i kontroler ispunjavaju uslove za sve

lokacije i propise

 

Garancija

Standardna garancija je 5 godina

Produžena garancija je 10 godina i nju daje BOIZOP

 

Vetro turbina WT 3

Brzina vetra (m/s) 3 4 5 6 7 8 9 10

Snaga generatora (W) 110 210 400 720 1.100 1.650 2.300 2.900

Godišnje oslobođena energija (kwh) 964 1.840 3.604 5.307 9.360 14.454 20.400 26.404

 

Osnovne karakteristike

Turbina Aksijalna

Snaga turbine 3kw

Minimalna brzina vetra za pokretanje 2,5m/s

Normalan rad turbine 25 m/s

Maksimalna brzina vetra 48 m/s

Ukupna masa 138kg

Prečnik krila 5m

Materijal krila fiberglas

Visina stuba 9m

Visina sa turbinom 12m

 

Generator

Frekvencija 50Hz do 60Hz

Napon 220V do 240V

Efikasnost generatora >96%

 

Kontrola i sugurnosni sistem

Glavni sistem Bočno ugibanje vetro turbine

Pomoćni sigurnosni sistem Elektronski sistem

 

Garancija

Standardna garancijaje 5 godina

Produžena garancija je 10 godina i nju daje

BOIZOP

 

Vetro turbina WT 4

Osnovne karakteristike

Turbina Aksijalna

Snaga turbina 5kw

Minimalna brzina vetra za pokretanje 2,5m/s

Maksimalna brzina vetra 48 m/s

Ukupna masa 180kg

Prečnik krila 6,4m

Materijal krila fiberglas

Visina stuba 12m, 18m

Hidrtaulični stub 12m, 18m

 

Generator

Frekvencija 50Hz do 60Hz

Napon 220V do 240V

Efikasnost generatora >96%

 

Kontrola i sigurnosni sistem

Glavni sistem skretanje vetra i elektronski

sistem

Pomoćni sistem Hidroulični sistem

 

Garancija

Standardna garancijaje 5 godina

Produžena garancija je 10 godina i nju daje

BOIZOP

Brzina vetra

 

BOIZOP D.O.O.

 

Kancelarija:

Stojana Novakovića 31

21000 Novi Sad

Srbija

+381 (0) 21 6396 255, (0)63 499 387

e-mail: office@boizop.rs

ZASTUPNIŠTVA

 

Lamborghini

Mipa

Pasqualiagri

Falc

McConnel

Herder

Massano

 

 

 

 

O nama

Delatnost

Program

Kontakt

Cremonesi

Dairymaster

TDM

Rotaguido

Kraiburg

Verticalmixer

Archimedes